Fiber i Gumlösa och Sörby Ekonomisk förening

Ett aktivt fibernät sedan december 2013
FiGoS

Installera ”Telia säker surf”

Visste du att det ingår en licens för antivirus i ditt Telia abonnemang?

Här ser du hur man enklast laddar hem och installerar programmet.

 1.  Gå in på www.telia.se/minasidor och logga in med bankID eller ditt Telia konto.
 2. Leta upp din licensnyckel och skriv ned denna.
  1. Klicka på din bredbandstjänst. I bildexemplet ”Bredband 100”
  2. Rulla ned till ”Mina tjänster” och klicka på ”Telia Saker Surf”. Kopiera eller skriv ned licensnyckeln.

    

 3. Ladda hem installationsprogrammet här: Telia Säker Surf
 4. Kör filen du laddat hem och klistra in licensnyckeln när installationsprogrammet frågar efter den.

streaming movie Voor Elkaar Gemaakt 2017