Nyanslutning av fastighet

Om du vill bli medlem i föreningen och ansluta din fastighet tar du kontakt med någon i föreningens styrelse. Styrelsen gör en ungefärlig uppskattning av vad en anslutning kan kosta och vill du gå vidare väljs du in i föreningen av styrelsen. Du betalar den faktiska kostnaden för anslutningen av din fastighet, dock alltid minst 15 000 kronor.