Historien

Om Fiber i Gumlösa och Sörby Ekonomisk förening

Vid ett möte som Eon arrangerade 2011 väcktes idén om ett fibernät. En av frågorna var om Eon även tänkt gräva ned fiber när de ändå gräver ned elkablar.