Överlåtelse av anslutning


Överlåtelse av anslutning i samband med fastighetsförsäljning

Vi äger fibernätet i Gumlösa och Sörby gemensamt genom fiberföreningen.

När du säljer din fastighet ska du också överlåta ditt medlemskap i fiberföreningen och därmed din anslutning till den nya fastighetsägaren.

Det sker enklast genom att du och köparen fyller i denna blankett i två exemplar och skickar en kopia till styrelsen i fiberföreningen.

Styrelsen väljer in köparen som medlem i föreningen och denne övertar då samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen.

De fyra boxar (medieomvandlare, router samt två tv-boxar) som ingår i medlemskapet följer fastigheten och ska lämnas kvar av dig som säljare.