Fiber i Gumlösa och Sörby Ekonomisk förening

Ett aktivt fibernät sedan december 2013
FiGoS

Solkraft

Vi driver vårt nät med solkraft från e-on